Обект:

Жилищни сгради за сезонно ползване

 

Местоположение:

Слънчев бряг

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Цялостен констуктивен проект на сградите.

 

Период:

Проектиран 2004 г.

 

Архитектура:

"Модус 313"

 

Възложител:

"ДРАКАР" ООД

"КОРАЛ 2000" ООД