Технически контрол

       Предлагаме технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти за всички фази на проектиране