Съоръжения

Конструкции от ЖП участък

Костенец- Септември

Пешеходен подлез "Света Неделя"

Резервоар Пречиствателна станция - Габрово

Ветрогенераторен парк - Сомовит

Пречиствателна станция - Созопол

Пристанище Варна - кран РАСЕСО

Пристанище Варна - кран РАСЕСО