Специализирани консултации

  • Специализирани консултации, свързани с изследване на сложни и специфични конструкции.

 

  • Компютърно моделиране, статически и динамически изчисления, базирани на метода на крайните елементи, на различни конструкции, подложени на обичайните натоварвания, както и на земетръс, вятър, ударни товари и др.

 

  • Динамично изчисление на различни специфични конструкции и съоръжения - радиотранслационни мачти, комини, фундаменти под машини и др.