Проектиране

       Ние предлагаме изготвяне на конструктивни проекти в следните области:

 

  • Високи сгради

 

  • Жилищни и обществени сгради

 

  • Промишлени сгради и съоръжения

 

  • Усилване и реконструкции на съществуващи сгради и съоръжения

 

  • Транспортни съоръжения

 

  • Проектиране в областта на Земна механика и фундиране (фундиране на високи сгради, укрепване на дълбоки изкопи и др.)