Обект:

Пречиствателна станция - Созопол

Пилотно фундиране

 

 

Местоположение:

гр. Созопол

 

Фаза:

Конструктивно обследване

Работен проект

 

Описание:

Проектиране на пилотно фундиране и конструктивно обследване на сградата.

 

Период:

Проектиран: 2012г.

Изпълнен: 2012

 

Възложител:

Община Бургас