Обект:

Пешеходен подлез "Света Неделя"

 

Местоположение:

гр. София

 

Фаза:

Технически проект

 

Описание:

Конструктивен проект на съоръжението

 

Период:

Проектиран: 2007г.

Изпълнен: 2007г.

 

Възложител:

Столична община