Офис сгради

Офис сграда "Urban model"

Бизнес парк София - сгради 7 и 9

Офис сграда бул. Тодор Александров

Бизнес парк Варна - сгради 1,6 и 8

Офис сграда "България 2000"

 

Офис сграда бул. Ал. Стамболийски

Търговски бизнес център София 2000

Административна сграда "City Corp"

 

Административни сгради бул. България

Офис сграда "Бумеранг"

Офис сграда "ИКАР"

Офис сграда "Серафимов"

Многофункционална сграда Младост IV

Офис сграда "Four Wind"

Обществена сграда, София, ул Верила №5