Обследване и експертизи

       Нашата фирма предлага обследване на съществуващи сгради и съоръжения и изготвяне на технически експертизи и конструктивни становища. Разработват се проектни решения, свързани с усилване, възстановяване и модернизация на конструкциите на съществуващите сгради