Обект: 

Цинков завод "ОЦК" Кърджали

 

Местоположение:

гр. Кърджали

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Модернизация на цинков завод - Ново филтрувално отделение – сграда, стоманена концтрукция

 

Период:

Проектиран: 2005г.

 

Възложител:

"Химремонтстрой" АД