Обект: 

Медодобивен комбинат

"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ"

 

Местоположение:

гр. Пирдоп

 

Фаза:

Конструктивно обследване / Работен проект

 

Описание:

Конструктивно обследване на сгради: Склад концентрати, Заводоуправление, Склад за флюси и отделение за дробене, Щабелен шихтарник и Металургия.

 

Период:

2018г. - 2019г.

 

Възложител:

"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД