Обект: 

ТЕЦ "МАРИЦА ИЗТОК 2"

 

Местоположение:

гр. Гълъбово

 

Фаза:

Конструктивни обследвания /

Работни проекти

 

Описание:

 

Рехабилитация на блокове 1,3 и 4.

Рехабилитация на турбо-фундаменти на прилежащо оборудване

Период: 2005 - 2007г.

Възложител: Toshiba Corporation

 

Рехабилитация на блокове 1 - 4.

Фундаменти към СОИ

Период: 2006 - 2007г.

Възложител: Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd (IHI)

 

Изработване на работен проект за изграждане на пето дюзово ниво, отражателни пръстени, реконструкция, модернизация и промяна на местоположението на капкоуловителя и реконструкция и модернизация на тръбопроводите за окисляващ въздух на абсорбери СОИ 7 и 8.

Период: 2016 - 2017г.

Възложител: ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

 

Техническо становище Фундамент на ел. двигател за ПЕП ЗБ

Период: 2008г.

Възложител: ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД