За Нас

       Фирма АВТ КОНСУЛТ е основана през 1995г. като проектантско бюро с основна дейност строително проектиране, технически консултации и експертизи. Обемът от работата ни през годините включва не само решаването на специфични и сложни задачи, но и обемни проектантски разработки в различни области на промишленото, жилищното и административното строителство. В последните няколко години разширихме проектантската си дейност и в областта на високите сгради.

      

      Специално внимание обръщаме на геотехническите изследвания и решението на сложни и специфични задачи в областта на фундирането на високи сгради, укрепване на дълбоки изкопи, проектиране на укрепване на свлачища, строителство на тунели и метрополитени. Проектирането извършваме в партньорство с водещите специалисти по геотехника в България.

      

      Сериозните предимства на АВТ КОНСУЛТ, които отличават предоставяните от нас проектантски услуги са:

  • Екип от висококвалифицирани и отговорни специалисти, гарантиращ качество и сигурност при изпълнението на поетите от нас задачи.
  • Многогодишен опит в разработването на проекти от всякакъв тип.
  • Тесни връзки с академичните среди, благодарение на които, във всеки момент може да се използва необходима консултация при възникване на специфични въпроси и проблеми.
  • Работа в международни екипи по различни проекти в България и други страни. Тези екипи включват партньорство с архитекти и инженери от Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, Турция и Япония.
  • Притежаване и използване на лицензиран специализиран софтуер, който улеснява и гарантира качеството на нашата работата.

 

Нашият екип

д-р инж. Александър Трайков

Управител

инж. Теодора Коцева-Попова

Главен проектант

стоманобетонни конструкции

инж. Нели Петрова

Главен проектант

стоманени конструкции

инж. Мирослав Добриянов

Проектант

инж. Константина Маринска

Проектант

инж. Ражи Шуайб

Проектант