Обект:

Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември

 

 

Местоположение:

гр. Костенец - гр. Септември

 

Фаза:

Работен проект

 

Описание:

Проектиране на стоманобетонни конструкции на:

  • Плъзгач на km 80+555, част от тунел 12
  • Трафопост при портал север и портал юг тунел 11
  • Трафопост тунел 12 и тунел 13

 

Период:

2020г.

 

Възложител:

ДП Национална компания железопътна инфраструктура

 

Съфинансиран от Европейски съюз